សម្ភាស​អ្នកស្រី មូរ សុខហួរ ជុំវិញ​ជំនួប​ ជាមួយ​អ្នកស្រី អ៊ុងស ាន ស៊ូជី

Daw Aung San Suu Kyi has taken the step to demonstrate to the entire world that the principles of democracy can not be compromised.

The National League for Democracy has re-registered as a political party and will contest in the by-election next year, in the 48 constituencies.

Democracy will be tested again and the conduct of free and fair election will be closely watched by the entire world.

Sam Rainsy Party in Cambodia will continue to demand that a true democratic parliament be an institution that reflects the true will of the people.

SRP MPs will continue to boycott parliamentary debates because we can not lower the democratic bar. Legitimacy of the National Assembly in Cambodia is at stake and SRP is ringing the alarm bell.

In Egypt as anywhere else where corruption is rampant and where a one-party system prevails, the parliament is used as a tool to rubber stamp the government non-transparent loans. By being part of this rubber stamp is cheating the will of the people.

It is imperative that we lift off the facade of democracy in Cambodia.


សម្ភាស​អ្នកស្រី មូរ សុខហួរ ជុំវិញ​ជំនួប​ជាមួយ​អ្នកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី

អ្នកស្រី មូរ សុខហួរ តំណាងរាស្ត្រ​នៃ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី និង​ជា​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី បាន​ជួប​ពិភាក្សា​រយៈពេល​មួយ​ម៉ោង​ជាមួយ​អ្នកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី (Aung San Suu Kyi) ប្រធាន​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ជាតិ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ ហៅ​កាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា (NLD) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១១ កន្លង​មក​នេះ នៅ​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ក្នុង​ប្រទេស​ភូមា។


http://www.rfa.org/khmer/program/women/musochua_meets_anugsansuukyi-11252011021434.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s